Proefsleuven


Proefsleuven invulstaatLokaliseren van kabels & leidingen met proefsleuven

Gebr. van der Graaf BV houdt zich al jaren bezig met het graven van proefsleuven t.b.v. het lokaliseren van kabels en leidingen. De maatschappij en wetgeving veranderen continu, processen worden complexer en procedures grijpen steeds meer in elkaar. Volgens de WION zijn kabel- en leidingeigenaren ervoor verantwoordelijk de juiste informatie omtrent hun leidingen aan te dragen. Bovendien accepteert de omgeving steeds minder overlast en is zij zich bewust van haar rechten. Daarom besluiten meer en meer opdrachtgevers de ontwerp- en uitvoeringsverantwoording van detectiewerken uit te besteden aan een deskundige partij als Gebr. van der Graaf BV.

Wij ontwerpen verhardingen en vragen vergunningen aan. Wij voeren graaf- en herbestratingwerkzaamheden uit. Wij verrichten veldwerkmetingen, detecteren de ondergrondse infrastructuur en archiveren onderzoeksgegevens.

De gevonden kabels en/of leidingen worden ingemeten t.o.v. maaiveld en/of N.A.P. of desgewenst aangevuld met rd coördinaten. De reportage`s die daaruit voortvloeien worden voorzien van fotos, omgevingskenmerken zoals erfgrens en geologie, soort kabel of leiding, kleur, diameter en hoogteligging, grondwaterstanden en gegraven diepte. Van de gegraven sleuven worden tevens in acad dwarsprofielen getekend om zo een goed overzicht te verkrijgen van de gevonden kabels en of leidingen.

Proefsleuven applicatieOns extranet maakt proefsleuven inzichtelijk

Bovenstaande verkregen gegevens en resultaten worden gepubliceerd op een afgeschermde website met Google Maps kaarten alleen toegankelijk voor de opdrachtgever. Op deze website is een overzicht per straatnaam en/of wijk beschikbaar met een overzicht van de gegraven sleuven. Per sleuf is er een keuzeoverzicht met de rapportage, dwarsprofiel of de per leidingbeheerder op te vragen klicmelding.

Proefsleuven graven we o.a. voor :

  • Het plaatsen van ondergrondse containers,
  • Het plaatsen van nieuwe bomen,
  • Ruimte voor nieuwe kabels of leidingen
  • Nieuwbouw
  • Graafwerkzaamheden
  • Renovatie
  • Herinrichtingen

Mocht u interesse hebben, dan kunt u voor verdere informatie contact opnemen met E. van der Graaf: tel. 078-6164552 of mail naar e.vandergraaf@josvandergraaf.nl

Gebr. van der Graaf bv.
Helmholtzstraat 11
3316 GJ Dordrecht
Tel. 078 - 616 45 52
Fax. 078 - 621 32 66
info@gebr-vandergraaf.nl
> Route berekenen

Nieuws

  • Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.

Projecten

  • Er zijn op dit moment geen projecten.